susbaint

Lews Castle College UHI, North Highland College UHI and West Highland College UHI logos

Tha Bùird Stiùiridh Colaiste Ceann a Tuath na Gaidhealtachd UHI, Colaisde a’ Chaisteil UHI agus Colaiste na Gàidhealtachd an Iar UHI air aontachadh còmhraidhean a thòiseachadh gus beachdachadh air co-aonadh ri linn aithisg measaidh roghainnean a rinneadh mu cholaistean iomallach agus eileananach ann an UHI a tharraing ri chèile.

Thathar ag obair a dh’ionnsaidh colaiste iomallaichte a stèidheachadh san Fhaoilleach 2023.