susbaint

Students walking towards college

Tha Bùird Stiùiridh UHI Innse Gall, UHI Gàidhealtachd a Tuath agus UHI Gàidhealtachd an Iar air aontachadh còmhraidhean a thòiseachadh gus beachdachadh air co-aonadh ri linn aithisg measaidh roghainnean a rinneadh mu cholaistean iomallach agus eileananach ann an UHI a tharraing ri chèile.